Go poklanja vikendom

Podnošenje prigovora

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu GO putnička agencija d.o.o., Ljubičin prolaz 2, 10430 Samobor
  • putem elektronske pošte na go@g-o.hr
  • neposredno u poslovnici GO putnička agencija d.o.o., Ljubičin prolaz 2, 10430 Samobor

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam bez odgađanja pisanim putem.

Odgovor na prigovor u pisanom obliku šaljemo najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.